• Modernizm Nedir? Sanat ve Felsefe Anlamı

    Modernizm Nedir? Sanat ve Felsefe Anlamı

    Modernizm, yeni tarz, yeni ölçütler ve çağdaş anlayışlar için değişim talebi anlamında kullanılmaktadır. Daha çok sanatla ilgili. Felsefede modern felsefe terimi ile tarihsel dönemleştirmeye benzer...

  • Modernizm Nedir? Sanat ve Felsefe Anlamı

    Modernizm Nedir? Sanat ve Felsefe Anlamı

    Modernizm, yeni tarz, yeni ölçütler ve çağdaş anlayışlar için değişim talebi anlamında kullanılmaktadır. Daha çok sanatla ilgili. Felsefede modern felsefe terimi ile tarihsel dönemleştirmeye benzer...